• +90 232 493 00 00
  • info@bakircay.edu.tr

AKADEMİK PERSONEL

  orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Prof. Dr. Recai COŞKUN (Bölüm Başkanı)

Yönetim ve Organizasyon A.B.D. Başkanı

Lisans: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi
Yüksek Lisans: Warwick University, School of Business
Doktora: Leicester University, Department of Economics
Araştırma Alanları: Yöntembilim, Uluslararası İşletmecilik ve Yatırımlar, Yönetim ve Örgüt, Stratejik Yönetim, Bilim Felsefesi
Dahili: 11209
E-Posta: recai.coskun@bakircay.edu.tr

     

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 
 

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU

Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü
Yüksek Lisans:Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E., İşletme Bölümü
Doktora:  Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E., İşletme Bölümü / Universitaet Hamburg / VBL
Araştırma Alanları:Örgütsel Davranış, Yönetim ve Nörobilim, Kalite Yönetimi, Liderlik ve Karar Verme, Sağlık Yönetimi 
İletişim: 11130
E-Posta: tuncer.asunakutlu@bakircay.edu.tr

     

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 
 

Doç. Dr. Vedat ACAR
Muhasebe ve Finansman A.B.D. Başkanı
Lisans: Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü
Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, S.B.E., İşletme / Muhasebe - Finansman
Doktora: Gazi Üniversitesi, S.B.E., İşletme / Muhasebe - Finansman
Araştırma Alanları: Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Vergi Mevzuatı, Şirket Birleşmeleri
Dahili: 11245
E-Posta: vedat.acar@bakircay.edu.tr

 

     

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Doç. Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ 

Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

Lisans: Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Çalışma Ekonomisi ve Endüstri  İlişkiler Bölümü
Lisans (Çift Anadal): Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü
Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme
Doktora: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme

Araştırma Alanları: Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, Yönetim ve Örgüt, Nitel Araştırma Yöntemleri
Dahili: 11219
E-Posta: umutsanem.citci@bakircay.edu.tr

     

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZTÜRK

Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme
Yüksek Lisans: London School of Economics and Politikal Science, Kamu Politikası ve Yönetimi
Doktora: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,Yönetim ve Organizasyon
Araştırma Alanları: Örgüt Kuramı, Kurumsal Kuram, Nitel Araştırma Yöntemleri
Dahili: 11211
E-Posta: deniz.ozturk@bakircay.edu.tr

     

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Dr. Öğr. Üyesi Betül Şeyma ALKAN

Muhasebe ve Finansman A.B.D.

Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü
Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi, Muhasebe ve Uluslararası Raporlama
Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi, Muhasebe ve Denetim
Araştırma Alanları: Finansal Analiz, Muhasebe ve Raporlama Standartları, Kamu Muhasebesi
Dahili: 11288
E-Posta: betul.alkan@bakircay.edu.tr

     

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Dr. Öğr. Üyesi Ümit KUVVETLİ

Sayısal Yöntemler A.B.D

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İstatistik Bölümü
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İstatistik Doktora Programı
Araştırma Alanları: Kalite Yönetimi, Altı Sigma, Kalite İyileştirme Teknikleri, İstatistiksel Kalite Kontrol, Alan Araştırmaları
Dahili: 11291
E-Posta: umit.kuvvetli@bakircay.edu.tr

     

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre AYDIN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Pazarlama A.B.D Başkanı

Lisans: Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Yüksek Lisans: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü
Doktora: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü
Araştırma Alanları: Tüketici Davranışları, Tüketim Kültürü, Teknoloji ve Tüketim İlişkisi, Sosyal Pazarlama
Dahili: 11308
E-Posta: ali.aydin@bakircay.edu.tr

     
     

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ELİİYİ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Sayısal Yöntemler A.B.D Başkanı

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik
Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, İstatistik
Araştırma Alanları: Yöneylem Araştırması, Ulaştırma Sistemleri, Hesaplamalı Zeka, Karar Destek Sistemleri, Kombinatoryel Optimizasyon - paketleme, çizelgeleme ve rotalama problemleri.
Dahili: 11323
E-Posta: ugur.eliiyi@bakircay.edu.tr

     

 orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Enes AKPINAR

Üretim Yönetimi A.B.D Başkanı

Lisans: Gediz Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği
Doktora: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İşletme 
Araştırma Alanları: Sayısal Yöntemler, Çok Kritreli Karar Verme, Bulanık Mantık, Optimizasyon
Dahili: 14187
E-Posta: enes.akpinar@bakircay.edu.tr

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Arş. Gör. Gökberk BAYRAMOĞLU

Muhasebe ve Finansman A.B.D.

Lisans: Selçuk Üniversitesi, İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Davranışsal Finans, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları
Dahili: 11264
E-Posta: gokberk.bayramoglu@bakircay.edu.tr

     

emre

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Arş. Gör. Emre BİLGİÇ

Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Yüksek Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon

Doktora: İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Doktora Programı (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Uluslararası İşletmecilik, Stratejik Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Dahili: 11266
E-Posta: emre.bilgic@bakircay.edu.tr

     

   orcid ile ilgili görsel sonucu Ä°lgili resim linkedin icon ile ilgili görsel sonucu scopus icon ile ilgili görsel sonucu Publons ile ilgili görsel sonucu Mendeley ile ilgili görsel sonucu researchgate icon ile ilgili görsel sonucu

 

Arş. Gör. Tahsin AYDOĞAN

Yönetim ve Organizasyon A.B.D.

Lisans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimi ve Organizasyon

Doktora: İzmir Bakırçay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Doktora Programı (Devam Ediyor)
Araştırma Alanları: Örgütsel Davranış, Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi
Dahili: 11289
E-Posta: tahsin.aydogan@bakircay.edu.tr